„MultiSport”

Grzegorz Borecki

„MultiSport” w UKS „Orion” działającym przy  Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku!

    logo multisportSzkoła Podstawowa nr 2 jako jedyna (nowa grupa) ze słupskich szkół podstawowych została zakwalifikowana do II edycji projektu „MultiSport”. W województwie pomorskim zostało pozytywnie zaopiniowanych tylko 23 wnioski, wśród których był oczywiście nasz!

 

   To duży sukces nauczycieli opracowujących wniosek i realizujących program w szkole    Sylwii i Grzegorza Boreckich.

    „MultiSport” to ogólnopolski program zwiększania aktywności ruchowej dzieci z klas 4-6. Przypomnijmy, że to kolejny ogólnopolski program zwiększający aktywność ruchową dzieci realizowany w naszej szkole po „Małym Mistrzu”, który jest przeznaczony dla klas I-III.  Program współfinansowany jest ze środków MSiT i Urzędów Marszałkowskich.

    Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

    Program „MultiSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież         z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.

    Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami  i indywidualnymi predyspozycjami.

    W 2015 roku program prowadzony jest w okresie marzec – grudzień (z przerwą wakacyjną), w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

    Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:

 • blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,
 • blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,
 • blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Główne cele programu

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
 • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami 
 • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Do kogo skierowany jest program MultiSport.

Program MultiSport skierowany jest do:

 • uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
 • nauczycieli i trenerów
 • UKS-ów i klubów sportowych
 • szkół podstawowych
 • organizacji pozarządowych

Dzięki udziałowi w programie:

 • uczniowie mają szansę na uczestnictwo w atrakcyjnych, bezpłatnych zajęciach sportowych,
 • szkoła otrzyma sprzęt sportowy o wartości 2.400 zł,
 • nauczyciele i trenerzy uzyskują możliwość rozwoju zawodowego oraz prowadzenia dodatkowych zajęć,
 • szkoły mogą poszerzać ofertę sportową dla uczniów,
 • kluby otrzymują wsparcie w procesie naboru oraz  identyfikacji talentów sportowych.a
Odsłony: 2998