Ogłoszenie!!!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces

- podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1 - 7

Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Słupsku.

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas , szkolni koordynatorzy oraz specjalista ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie www szkoły, u wychowawców lub w sekretariacie)

Słupsk, 04.09.2017

Odsłony: 4034