Akty prawne

Super User

new22 - STATUT SZKOŁY (plik pdf)
WSO 2017/2018 (plik pdf)
PROGRAM WYCHOWAWCZY-PROFILAKTYCZNY 2017/2018 (plik pdf)

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

Regulamin wypłat stypendium szkolnego dla uczniów

Podanie do klasy sportowej (plik pdf)

Regulamin rekrutacji i zasad funkcjonowania oddziałusportowego
o profilu piłka siatkowa i lekkoatletyka (plik pdf)

Regulamin przyjmowania dzieci w Słupsku do klas I publicznych szkół postawowyh w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 20/2015 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystaniaprzez uczniów zbezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Odsłony: 4476