Szkoła w ruchu

Super User

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej 
„Ćwiczyć każdy może”

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

    Z wielką radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku  otrzymała tytuł-wyróżnienie „SZKOŁA W RUCHU”.

   Minister Edukacji Narodowej przyznaje Tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

    fizycznego  (WF) (obszar nr 2)

   Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a Organem wspierającym Ośrodek Rozwoju Edukacji.

   Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

W celu przyznania tytułu Szkoła w Ruchu należy:

a) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe dane zgłaszanej placówki. Formularz jest zamieszczony na stroniewww.szkolawruchu.men.gov.pl. Dane szkoły w przypadku pozytywnej weryfikacji zostaną zamieszczone na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl       z adnotacją „Szkoła”, które przystąpiła do Akcji”;

b)  w czasie trwania akcji zrealizować i udokumentować zrealizowane zadania;

c) wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie tytułu SwR, zawierający opisy oraz linki elektroniczne do dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych zadań, a następnie wydrukować go i przesłać wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (zgody wszystkich osób występujących w filmach, na zdjęciach i oświadczenie dot. praw autorskich)

   Aby otrzymać tytuł SwR, szkoła musi spełnić i udokumentować trzy z podanych powyżej zadań. Przez dokumentację rozumie się zdjęcia, filmy, skany dokumentów, które powinny zostać zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na stronie szkoły, na portalu społecznościowym itp.). W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić linki do stron zawierających dokumentację dokonań.

    O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu SwR zainteresowana szkoła powiadamiana jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenia na mapie SwR na stroniewww.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytułu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

   W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła dodatkowo otrzyma pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu".

Odsłony: 37671