PCJE - Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

Super User

w zakresie standardu

Przebieg kształcenia zapewnia uczniom wszechstronny rozwój

w zakresie standardu  

Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia

w zakresie standardu

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem

 

w zakresie standardu

 Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju

w zakresie standardu

Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy

 

 

 

Odsłony: 38478