Dyrektor szkoły

Super User

KAZIMIERZ SKIBA

Inicjator tworzeniawszkole programów innowacyjnych, skuteczny menadżer, dbający o jak najlepszy wizerunek placówki w środowisku lokalnym. OdznaczonyZłotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. H. Jordana, Medalem Za Zasługi dla Sportu Szkolnego, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Medalem Za Zasługi dla Województwa Słupskiego, Medalem za zasługi dla Miasta Słupska, Złotą Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej w Woj. Słupskim, Odznaką Za Zasługi w Sporcie Szkolnym. Autor i realizator systemu sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w Słupsku od roku 1980 (Słupska Olimpiada Młodzieży). Popularyzator piłki nożnej i sportu dzieci i młodzieży w Słupsku. Kontynuator rozbudowy szkoły (nadbudowa „łącznika” nad salą gimnastyczną, stołówka i kuchnia szkolna, nowe szatnie, pracownie komputerowe, termomodernizacja budynków, modernizacja placu szkolnego   boiska). Autor nowego, przyjaznego dzieciom i pracownikom wystroju wnętrza szkoły. Szkoła realizuje liczne projekty w tym uzyskanie certyfikatu "Szkoła odkrywców talentów". Inicjator wprowadzenia języka kaszubskiego w szkole oraz wielu imprez i uroczystości o charakterze regiolanlnym w szkole i środowisku.

 

Wicedyrektor

 EWA MALESZKA

 

Pracuje w oświacie  19 lat. Przez 10 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku. Od 01.09.2008 r.  pełni funkcję wicedyrektora w szkole. Jest doświadczonym nauczycielem dyplomowanym, Jej kreatywna postawa stwarza możliwość osiągania sukcesów zawodowych.

 

    Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, które stworzyły możliwości stosowania nowoczesnych metod pracy zawodowej. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE, egzaminatora ds. awansu  zawodowego nauczycieli oraz edukatora.

Jest nauczycielem bardzo aktywnym w dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami w zakresie metodyki, działalności innowacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie i prowadzenie rad pedagogicznych dla nauczycieli miasta Słupska, które wymagają bogatej wiedzy metodycznej i merytorycznej oraz bardzo wysokiej umiejętności komunikacji interpersonalnej.

    Przez 10 lat współuczestniczyła w organizowaniu Konkursu Przedmiotowego z Biologii we współpracy z CEN w Gdańsku. Jest jurorem w licznych konkursach: LOP-u, ekologicznych i przyrodniczych organizowanych przez szkoły. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy HIV/AIDS dla uczniów słupskich szkół podstawowych. Jej podopieczni są laureatami wielu konkursów przyrodniczych i ekologicznych w regionie i województwie.

Jest autorką programu opracowanego w 2006 r. „Szkoła Promująca Zdrowie”. Prowadzi akcję „Szklanka mleka” a od 2009 r roku „Owoce w szkole”. Jest inspiratorką realizacji w szkole nauczania języka kaszubskiego w klasach –0-VI.

Aktywnie współpracuje z wydawnictwami oświatowymi. Jest autorką  pierwszej słupskiej innowacji ekologicznej wdrożonej w 1994r. i realizowanej do chwili obecnej. Również pod Jej kierunkiem opracowano program (2009) „Poznajmy się lepiej” w ramach programu „Szkoła bez przemocy”, który uzyskał grand na kwotę 5.000,00 zł. Jest pomysłodawcą programów profilaktycznych realizowanych w szkole. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspomagającymi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza szkołą.

   Za pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrodę Prezydenta Miasta Słupska, Nagrody Dyrektora Szkoły.

Odsłony: 4491