Świetlica szkolna

Super User

Czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.30 do 17.30

 Drodzy Rodzice!

 Uprzejmie informujemy, iż dzieci mogą być odbierane z zajęć świetlicowych tylko przez rodziców bądź opiekunów prawnych i osoby upoważnione

Upoważnienia przez telefon nie będę brane pod uwagę.

W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice.

świetlica "mała" dla dzieci 6-letnich i młodszych

świetlica "duża" dla uczniów klas II-III

 

Do świetlicy są przyjmowani uczniowie z klas 0-III, których

oboje rodzice pracują zawodowo. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wypełnionego podania przyjęcie dziecka do świetlicy. Podania te są dostępne u nauczycieli świetlicy.

 

Głównym celem funkcjonowania naszej świetlicy jest 

zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących . 

Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę pod nadzorem nauczycieli - wychowawców:

„Mała świetlica" - dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I - sala nr 8 

mgr Jadwiga Derda

mgr Agnieszka Rudnicka

„Duża świetlica" - dla uczniów z klasy II i III -  sala nr 9

mgr Monika Kołtuniak - koordynator świetlicy 
mgr Marlena Imbiorowicz
mgr Magdalena Fedtke

      Ponadto świetlica zapewnia opiekę dzieciom oczekującym na zajęcia pozalekcyjne, np: koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wspomagające oraz dzieciom nie uczęszczającym na basen. W świetlicy tworzymy warunki do bezpiecznej nauki, zabawy, relaksu i wypoczynku.

Umożliwiamy dzieciom rozwijanie zdolności i zainteresowań organizując: 

zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki 

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

zajęcia z edukacji prozdrowotnej 

zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień 

zajęcia ruchowe 

zajęcia plastyczno -techniczne 

zajęcia z origami 

zajęcia umuzykalniajace

zajęcia relaksacyjne 

 

konkursy

 

 

 

Odsłony: 3134