Zajęcia pozalekcyjne

Super User

W roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 

Dzień tygodnia

Godziny

Nauczyciel prowadzący

 

Uwagi

I.

ARTYSTYCZNE

1.

Koło plastyczne

Koło plastyczno - techniczne

 

piątek

piątek

czwartek

13.35-14.20

14.25-15.10

13.35-14.20

 

Szuchyta Ewa

 

s. 21 kl. 5b

s.21

2.

Papieroplastyka – koło plastyczno - techniczne

 

czwartek

11.35-12.20

Jagiełło- Zieniuk Malwina

 

s.3

3.

 

Koło plastyczne

 

 

 

Imbirowicz Marlena

 

s.7

4.

Koło plastyczno - techniczne

 

środa

11.35-12.20

Kołtuniak Monika

 

1 h

s.8

5.

Zajęcia plastyczne

 

wtorek

12.40-13.25

Mazowiec Grażyna

 

kl. III d

s.13

6.

Koło plastyczne

 

poniedziałek

13.35-14.30

Ludwikowska Iwona

 

czytelnia

II.

SPORTOWE

1.

Zajęcia z uczniem zdolnym

SKS lekka atletyka

 

wtorek

piątek

15.15 – 16.15

14.25-15.25

Witek Mirosław

 

hala SP2

2.

SKS – piłka nożna klas VI-VII

 

poniedziałek

czwartek

środa

15.30-16.30

16.00-17.00

15.30-17.00

Kępski Tomasz

 

 

3.

Zajęcia sportowe

Czwartki la

 

cały rok

 

Staniszewski Janusz

 

kl. V ch

kl. VII dz

III.

HUMANISTYCZNE

1.

Koło języka angielskiego

 

czwartek

 

13.35-14.20

Niedźwiedzka Marzena

 

s.22

2.

Koło języka polskiego

 

poniedziałek

8.00-8.45

Keler Karolina

 

s.3

3.

Koło historyczne

 

poniedziałek

15.15-16.00

Szczepańska Lucyna

 

s.27

4.

Koło języka polskiego

 

poniedziałek

 

14.2525-15.10

Żukowska Maria

 

s.29

5.

Koło języka polskiego

 

poniedziałek

14.25-15.10

Stachowska Anna

 

s.22

6.

Koło języka polskiego

 

poniedziałek

16.05-17.00

Czernichowska Magdalena

 

s.30

7.

Koło języka angielskiego

 

wtorek

14.25-15.10

Fortuńska Monika

 

 

s.28

 

8.

Koło języka niemieckiego

 

poniedziałek

15.15-16.00

Targańska Kot Jolanta

 

s.28

IV.

MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

1.

Szkolne koło geograficzne

 

poniedziałek

(1raz w miesiącu)

 

14.25-15.10

Fedtke Magdalena

 

s.37

2.

Szkolne koło chemiczne

 

poniedziałek

(2 razy w miesiącu)

 

Rudzińska Joanna

 

kl. VII

s.24

3.

Szkolne koło przyrodnicze

,,Wędrujemy po Europie”

 

środa

15.15-16.00

Wojciechowska Kinga

 

s.37

4.

Konsultacje matematyczne

 

I i III czwartek miesiąca

I i III piątek miesiąca

14.35-15.10

14.25-16.00

Bekier Marzena

 

kl.IV

kl.V-VII

s.33

5.

Konsultacje matematyczne

 

poniedziałek

14.25-15.10

15.15-16.00

Pakuła Mateusz

 

kl. V, VI

kl. VI, VII

s.24

6.

Konsultacje matematyczne

Konsultacje fizyczne

 

poniedziałek

16.00-17.00

Rojewska Celina

 

kl.IV a

kl. VII a, b ,c

s.24

7.

Zajęcia matematyczne

 

 

środa

 

12.40-13.25

 

Mielniczuk Katarzyna

 

 

s.16

 

8.

Koło matematyczne

 

 

poniedziałek

(co 2 tyg.)

8.00- 8.45

 

Sawicka Katarzyna

 

 

kl. III c

s.12

9.

Matematyka w praktyce – gry i zabawy logiczne

 

poniedziałek

12.40-14.10

Bracka Irena

 

2h

kl. III b

10.

Zajęcia matematyczne

 

środa

12.40-13.25

Mielniczuk Katarzyna

 

kl .II a

s.16

11

Koło informatyczne
"NEWBIT"

 

wtorek

16.05-16.50

Grzegorz Szuleta

 

s. 32

V.

INNE

1.

Koło biblijne

 

 

piątek

14.25-15.10

Krawiec Krzysztof

 

s.23

2.

Warsztaty teatralne

 

czwartek

8.00-8.45

Banasik Joanna

 

1h

s.3

3.

Terapia pedagogiczna

 

środa

piątek

12.40-13.25

8.00-8.45

Kacperska Anna

 

s.25

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

poniedziałek

 

13.35-14.20

 

Mielniczuk Katarzyna

 

s.16

5.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

czwartek

13.35-14.20

 

Kneblewska Małgorzata

 

1 h

s.4

6.

Koło Małego Odkrywcy

 

sobota (wg.potrzeb)

9.00-12.00

Mazowiec Grażyna

 

teren

7.

Zajęcia wyrównawcze

 

wtorek

12.30-13.30

 

 

 

czytelnia

kl. I

8..

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy

 

poniedziałek

(co 2 tyg)

8.00-8.45

Sawicka Katarzyna

 

kl. III c

9

Zajęcia szachowe

 

wtorek

 

Pytlos Iwona

 

kl.1b

1h

s.11

10.

Terapia pedagogiczna

 

środa

 

Pytlos Iwona

 

kl.1b

6h

s.11

 

11.

Terapia pedagogiczna

 

wtorek

środa

13.35-14.20

11.35-12.20

Bracka Irena

 

s.11

s.25

kl .III b

12.

Gimnastyka korekcyjna

 

poniedziałek

czwartek

piątek

12.40-13.25

11.35-12.20

11.35-12.20

Dyda Jolanta

 

1h, 6l

1h, 5l

1h, 5l

kl. III a

13

Zespól dydaktyczno- wyrównawczy

 

poniedziałek

(co 2 tyg.)

11.35-12.20

Kacperska Anna

 

kl .I a

s.25

14.

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy

 

poniedziałek

(co 2 tyg.)

13.35-14.20

Mielniczuk Katarzyna

 

kl. II a

s.16

15

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy

( pomoc psychologiczna)

 

wtorek

12.40-13.25

Mazowiec Grażyna

 

kl .III d

s.13

VI.

SKKT

1.

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

 

ostatnia sobota miesiąca

zajęcia w terenie

Bracka Irena

 

3h

2.

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

 

ostatnia sobota miesiąca

zajęcia w terenie

 

Dyda Jolanta

 

3h

 

 

 

 

Odsłony: 2553