Zespół "Marzenie"

Super User
Sukcesy   Skład zespołu   Spotkania

 

 

Historia powstania i działalność Szkolnego Zespołu Artystycznego "Marzenie" 

W 1989 roku w Szkole Podstawowej nr 2 powstał dziewczęcy zespół taneczny „Filipinki”. W skład zespołu wchodziły dziewczęta z klas IV – VI, a jego głównym celem było zaproponowanie uczennicom ciekawej formy spędzania czasu wolnego oraz podnoszenie atrakcyjności imprez i uroczystości na terenie szkoły.

     Obserwując zaangażowanie i możliwości pracujących w zespole uczennic opiekunka – p. Anna Pietruszewska stopniowo rozszerzała formułę zespołu, zapraszając do działalności coraz większą grupę dzieci i proponując im nowe dziedziny pracy artystycznej.

     W roku 1994 zespół przyjął nazwę  „Marzenie” i przeistoczył się w Teatr Tańca.

     Jednocześnie w klasach młodszych działał szkolny zespół Muzykowania Dziecięcego „Sobótka”, który prowadziła 
p. Katarzyna Sawicka
.  Zespoły połączyły się  poszerzając tym samym ofertę pracy artystycznej.

     Obecnie Szkolny Zespół Artystyczny „Marzenie” skupia ponad pięćdziesięcioro uczniów z klas I - VI, którzy jednocześnie kształcą swoje umiejętności taneczne i aktorskie na zajęciach z p. Anną Pietruszewską oraz wokalne i instrumentalne na zajęciach z p. Katarzyną Sawicką. Każdy uczeń poświęca pracy w zespole 4 godziny tygodniowo oraz czas dodatkowy przed występami.

       Do zespołu należą wszyscy chętni uczniowie, niezależnie od predyspozycji muzycznych czy ruchowych. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie reguł współpracy, a do najważniejszych należą dyscyplina i koleżeństwo. Zespół pełni ogromną rolę wychowania przez sztukę. Opiekunki realizują autorskie programy: 
- „Działalność artystyczna jako metoda realizacji celów i zadań wychowawczych” 
- „Taniec jako wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia szkoły podstawowej” 
oraz „Nauka gry na instrumentach w nauczaniu zintegrowanym”

     Opiekunki zespołu wraz z uczniami i ich rodzicami samodzielnie tworzą scenariusze prezentacji, aranżacje piosenek, układy choreograficzne, same projektują i wykonują stroje i rekwizyty.

    W tradycyjnie uroczyście obchodzonych Spotkaniach Wigilijnych oraz Urodzinach Zespołu biorą udział, oprócz uczniów, liczni goście, Przyjaciele Zespołu, absolwenci oraz rodziny.

 

 

Odsłony: 9073